Zinātnes minūte

Zinātnes minūte

“Valsts pētījumu programmas” ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē, lai veicinātu tās attīstību. 2014. gadā uzsākta 14 valsts pētījumu programmu īstenošana Radio SWH piedāvā iespēju ielūkoties šajās programmās noklausoties “Zinātnes minūti”.

 

gatis-bazbauers

Gatis Bažbauers manas pētniecības intereses ir energosistēmu analīze, ilgtspējīgas energoapgādes sistēmas, centralizētā siltumapgāde un koģenerācija, ekodizains.

Inženierzinātņu doktors Gatis Bažbauers Rīgas Tehniskās universitātes profesors un vides zinātnieks Gatis Bažbauers 2013. gadā apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru Prezidenta Pateicības rakstu „Par nozīmīgu ieguldījumu Ziemeļu nākotnes foruma īstenošanā”

un saņēmis Rīgas Tehniskās universitātes Studentu Parlamenta Gada balvu 2013 nominācijā „Gada iedvesmojošākais Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes mācībspēks”.

Zinātnes minūte kopā ar Gati Bažbaueru ēterā dzirdama oktobrī un novembrī.

 

Dagnija-Loca

Dagnija Loča manu pētījumu objekts ir mākslīgais kaulu materiāls. Valsts pētījumu programmas ietvaros izstrādājam jaunus stronciju saturošus kaulaudus aizvietojošus materiālus un pētām šādu inovatīvu sintētisku kaulu implantmateriālu efektivitāti osteoporotisku kaulu lokālā ārstēšanā.

Inženierzinātņu doktore Dagnija Loča Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktore Dagnija Loča aizrautīgi pēta biomateriālus, keramikas materiālus, polimērus, kompozītmateriālus un veic starptautiski nozīmīgus atklājumus materiālzinātnē.

2012. gadā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu Dagnijai Ločai piešķirta L`ORÉAL Latvijas stipendija SIEVIETĒM ZINĀTNĒ par pilnveidojumu medicīnā izmantojamos kaulu cementos.

Zinātnes minūte kopā ar Dagniju Loču ēterā dzirdama decembrī.

 

Solvita-Strake

Solvita Strāķe sadarbojoties ar Latvijas piejūras pašvaldībām, es rūpējos par jūras teritoriju saprātīgu izmantošanu un ekoloģiskās situācijas uzlabošanu Baltijas jūrā.

Bioloģijas doktore Solvita Strāķe  Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe veikusi nozīmīgus pētījumus vides aizsardzības jomā. Pētnieces profesionālās darbības virzieni ir hidrobioloģija, bioloģiskā okeanogrāfija, pielietojamā hidrobioloģija, jūras monitorings un svešzemju sugu iedarbība Baltijas jūrā.

Zinātnes minūte kopā ar Solvitu Strāķi ēterā dzirdama oktobrī un janvārī.

 

Guntis-zemītis

Guntis Zemītis valsts pētījumu programmu ietvaros pievērsīšos Latvijas vēsturei, kultūrvēsturiskajai videi un sociālpolitiskajām norisēm Baltijas jūras reģiona drošuma kontekstā.

Vēstures doktors, arheologs Guntis Zemītis savu darba mūžu veltījis Latvijas vēstures izpētei. Gunta Zemīša zinātniskās darbības virzieni pēdējos gados ir Latvijas iedzīvotāju kultūra 9.-13.gs. Nozīmīgākā pēdējo gadu publikācija, kuras tapšanā piedalījies arī Guntis Zemītis, ir akadēmiskais rakstu krājums “Latvieši un Latvija”.

Par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā Guntim Zemītim ir piešķirta Ministru kabineta balva, kas ir Latvijas Republikas valdības augstākais apbalvojums.

Zinātnes minūte kopā ar Gunti Zemīti ēterā dzirdama novembrī.

Jānis-Kleperis

Jānis Kleperis mana zinātniski pētnieciskā darbība veltīta visiem ūdeņraža enerģētikas aspektiem – tā iegūšanai, uzkrāšanai un izmantošanai siltuma un elektrības ražošanā.

Fizikas doktors, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks un laboratorijas vadītājs Jānis Kleperis veicis nozīmīgus pētījumus par “baktēriju baterijas” veidiem, kas ražo elektrību un bioūdeņradi, izmantojot videi draudzīgas metodes.

Zinātnes minūte kopā ar Jāni Kleperi ēterā dzirdama decembrī un janvārī.

 

„Valsts pētījumu programmu apskats tapis sadarbībā ar Studiju un zinātnes administrāciju”

Copyright © AS RADIO SWH. All rights reserved.