Programma

06.00 – 07.00 Radio SWH TOP 20 (atkārtojums)
07.00 – 11.00 Rīta šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex. Dienasgrāmata
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 Dienas mūzika
16.00 – 19.00 Braucamlaiks ar Arti Dvarionas
16.00 Ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
19.00 – 20.00 Vakara Sporta Stunda
20.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 06.00 Nakts mūzika

 

06.00 – 07.00 Ar dziesmu par dzīvi (atkārtojums)
07.00 – 11.00 Rīta šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex. Dienasgrāmata
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 Dienas mūzika
16.00 – 19.00 Braucamlaiks ar Arti Dvarionas
16.00 Ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
19.00 – 20.00 Priekšnams
20.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 06.00 Nakts mūzika

 

06.00 – 07.00 Mazā Sestdiena (atkārtojums)
07.00 – 11.00 Rīta šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex. Dienasgrāmata
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 Dienas mūzika
16.00 – 19.00 Braucamlaiks ar Arti Dvarionas
16.00 Ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
19.00 – 20.00 Mazā Sestdiena ar Little Freddy
20.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 06.00 Nakts mūzika

 

07.00 – 11.00 Rīta šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex. Dienasgrāmata
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 Dienas mūzika
16.00 – 19.00 Braucamlaiks ar Arti Dvarionas
16.00 Ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
19.00 – 20.00 Zaļais stūris
20.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 06.00 Nakts mūzika

 

07.00 – 11.00 Rīta šovs TIK TIK TIK
07.00 Ziņas
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas
08.35 Anatolija noslēpums
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 – 12.00 Dienas mūzika
12.00 – 15.00 Fredosaurus Rex. Dienasgrāmata
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 – 16.00 Dienas mūzika
16.00 – 17.00 TOP 20
17.00 – 18.00 Pēcpusdienas mūzika
18.00 – 19.00 Ar dziesmu par dzīvi
19.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 06.00 Nakts mūzika

 

07.00 – 08.00 Zaļais stūris (atkārtojums)
08.00 – 11.00 Brīvdienu rīti ar Arturu Krūzkopu
09.00 Brīvdienas ziņas
09.30 Sporta ziņas
11.00 – 12.00 Ar dziesmu par dzīvi (atkārtojums)
12.00 – 13.00 Brīvdienu mūzika
13.00 – 14.00 Mazā Sestdiena (atkārtojums)
14.00 – 16.00 Brīvdienu mūzika
16.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 08.00 Nakts mūzika

 

08.00 – 09.00 Rīta mūzika
09.00 – 12.00 Brīvdienu rīti ar Arturu Krūzkopu
09.00 Brīvdienas ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas
11.00 Ziņas
12.00 – 13.00 Priekšnams (atkārtojums)
13.00 – 19.00 Brīvdienu mūzika
19.00 – 20.00 TOP 20 (atkārtojums)
20.00 – 23.00 Vakara mūzika
23.00 – 08.00 Nakts mūzika

Aktualitātes