Banner
ŠOBRĪD ĒTERĀ


Pirmdiena

06.00 - 07.00 SWH TOP 20 (atk.)
07.00 - 11.00

"Andra Freidenfelda Rīta Svīta"
07.00 Ziņas
07.30 Ziņu aktualitātes
08.00 Ziņas
08.30 Sporta ziņas

08.45 Ar pirmdienu nepietiek!
09.00 Ziņas
09.30 Sporta ziņas
10.00 Ziņas

11.00 - 12.00 11.00 Ziņas
Dienas mūzika
12.00 - 15.00 Normunds Rutulis
12.00 Ziņas
12.20 Pasaules TOP Klasika
13.00 Ziņas
13.30 Biznesa ziņas
14.00 Ziņas
15.00 - 16.00 15.00 Ziņas
Pēcpusdienas mūzika
16.00 - 19.00 Artis Dvarionas
16.00 Ziņas
16.30 Finanšu ziņas / Auto ziņas
17.00 Ziņas
17.15 Slengotava
17.30 Auto ziņas
18.00 Ziņas
19.00 - 20.00 Vakara sporta stunda
20.00 - 23.00 Gustava Terzena Dzīvās Vakariņas