Nacionālā Zinātne sadarbībā ar “Studiju un zinātnes administrāciju”

Nacionālā Zinātne sadarbībā ar “Studiju un zinātnes administrāciju”

Zinātniski aizraujošs raidījumu cikls par labāko, ko esam sasnieguši zinātnes ietvaros, un to, ko sasniegsim nākotnē.
Lieliska iespēja padziļināti iepazīt kādu no Latvijas zinātnes nozarēm, jo katrā raidījumā Ainārs Rutkēvičs runās ar kādu no Latvijas labākajiem zinātniekiem, kuri iepazīstinās ar pētījumiem, atklājumiem un izgudrojumiem.

Raidījumu cikls Radio SWH ēterā izskanēs plkst. 18:30 – 19:00:

23.augustā – Dr.paed Velta Ļubkina

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras, vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi veicināt nozares attīstību.

Raidījumu cikls top sadarbībā ar “Studiju un zinātnes administrāciju”.

Nacionālā zinātne – Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs

VPP virziens – LATVIJAS VĒSTURE, VALODAS, KULTŪRA, VĒRTĪBAS VPP “Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības (Letonika)”. Pētniecības ... Lasīt vairāk

Nacionālā zinātne – Dr.sc.ing. Līga Bērziņa – Cimdiņa

VPP virziens – VIETĒJO RESURSU IZPĒTE UN ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA VPP „Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti ... Lasīt vairāk

Nacionālā Zinātne – Anita Villeruša

VPP virziens - VALSTS UN SABIEDRĪBAS ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide) VPP „Tautsaimniecības ... Lasīt vairāk

Nacionālā zinātne – Dr.paed Velta Ļubkina

23. jūlijā no plkst. 18:30 līdz 19:00 Ainārs Rutkēvičs sarunājāss ar Dr.paed Veltu Ļubkinu. VPP „Inovatīvi risinājumi sociālajā rehabilitācijā ... Lasīt vairāk

Nacionālā zinātne – Dr.sc. Inga Moročko – Bičevska

19. jūlijā no plkst. 18:30 līdz 19:00 Ainārs Rutkēvičs sarunāsies ar Dr.sc. Ingu Moročko - Bičevsku VPP virziens – VIETĒJO RESURSU IZPĒTE UN ILGTSPĒJĪGA ... Lasīt vairāk

1 2

Copyright © AS RADIO SWH. All rights reserved.